Ősmagyar Hazahívó IstenAnyától

2021.11.26Megnyílik az Égnek aranyos ajtaja,

Azon tekint le ránk Egek Királynéja,

Két szemében ragyog tisztaság csillaga,

Szelíd szavaival így hivogat haza.


BoldogAsszony népe, eljött már az idő,

Az éj sötétjéből lépjetek hát elő,

Napnak országába van magyarnak háza,

A Jó Isten Anyánknak igaz világába.


Úgy éld, hogy világod hűség legyen élted,

Igaz szavaiddal szolgáld a magyar népet,

Tiszteld atyád fiát mindenki lelkében,

Tisztítsd meg a szíved erőd tengerében.


Eljött már a napja szívünk világának,

Igaz magyar ember szeme sugarának,

Boldog Asszony Anyánk palástját kitárja,

Igaz gyermekének így lesz virágzása.